Przeskocz do treści

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019  roku podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2019-2023
Konsultacje trwają w dniach 18 lutego 2019  roku do 22 lutego 2019 roku   w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, instytucje oraz organizacje  pozarządowe zainteresowane tematyką  spraw seniorów. Po zapoznaniu się  z dokumentem swoje opinie, wnioski i uwagi należy kierować  na adres: pcpr_wejherowo@wp.pl.

Powiatowy Program Wsparcia Seniorów na lata 2019-2023 dostępny jest tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 672 40 63 wew. 41. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Rekrutacja na  stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 672 40 63 wew. 41. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

W wyniku ogłoszonej rekrutacji wpłynęły 3 aplikacje. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Specjalisty w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Hanna Szymikowska.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła kryteria formalne ogłoszenia, wykazała się wiedzą niezbędną do prawidłowego realizowania powierzonych zadań oraz legitymuje się odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Skip to content