Przeskocz do treści

W dniu 05.03.2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka
z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Wejherowie
i pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj dalej... "SPOTKANIE DYREKTOR PCPR Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI I PROWADZĄCYMI RDD"

Informujemy, że w dniu 20.03.2018 (wtorek) roku o godzinie 12.30 obędzie się spotkanie „Grupy Wsparcia” dla rodzin zastępczych dotyczące pracy
z dziećmi z FAS (Płodowy Zespól Alkoholowy) oraz traumą wczesnodziecięcą.  Spotkanie poprowadzi psycholog pani Anna Piaskowska.

W dniu 19 lutego 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu zasad współpracy w zakresie opieki poszpitalnej osobom samotnym i niepełnosprawnym z terenu powiatu wejherowskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Iwona Romanowska – Dyr. PCPR w Wejherowie.

Czytaj dalej... "ROZMAWIANO O WYPRACOWANIU PROCEDUR ZAPEWNIENIA OPIEKI POSZPITALNEJ DLA OSÓB SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa