Paź 10 2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-SPECJALISTA

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie został wybrany Pan Zbigniew Chuchała, zamieszkały w Wejherowie.

Paź 09 2017

INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNEJ SELEKCJI NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-SPECJALISTA W ZESPOLE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze wpłynęło 8 ofert. Pięć z nich nie spełniło wymogów formalnych ogłoszenia.

Do następnego etapu rekrutacji (test wiedzy z prawa administracyjnego oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) zakwalifikowały się następujące kandydatury spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Zbigniew Chuchała, Wejherowo,
  2. Anna Czajkowska-Siedliska, Wejherowo -odmówiła udziału w kolejnym etapie,
  3. Marzena Stojałowska, Reda.

Paź 09 2017

Zaproszenie do udziału w projekcie „Twoja szansa na sukces”

 

Paź 05 2017

UNIEWAŻNIENIE REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Dyrektor PCPR w Wejherowie unieważnia rekrutację na  stanowisko – Pracownik socjalny, ogłoszoną w dniu 15 września 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie- Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 a, sekretariat pok. nr 9, w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Paź 04 2017

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

 

Wrz 27 2017

Harmonogram przyznawania wyróżnień „Drzewko wdzięczności” edycja 2017

 

Wejherowo, dnia 26.09.2017 r.

Na podstawie § 7 ust. 8  Regulaminu przyznawania wyróżnień  pn.   „ Drzewko wdzięczności”   w   dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób starszych i niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podaje do wiadomości harmonogram wyróżnień w  edycji 2017.

  1. Zgłaszanie kandydatur przez podmioty uprawnione od dnia 30 września 2017 roku do dnia 30 października 2017r
  2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie wyróżnień w poszczególnych kategoriach przez Kapitułę do dnia 15 listopada 2017 roku
  3. Ogłoszenie laureatów w poszczególnych kategoriach do 17 listopada 2017r.
  4. Wręczenie wyróżnień „ Drzewko wdzięczności” 20 listopada 2017r.

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Wejherowie

mgr inż. Iwona Romanowska