Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy – 6 etatów w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Wychowawca w Zespole ds. Placówek opiekuńczo - wychowawczych”  w terminie do 31.01.2020 r. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w rwiązku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-l9 wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie

Czytaj dalej... "ZARZĄDZENIE NR  16/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Z DNIA 13.03.2020 R. "

I. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

  1. Ogranicza się działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie poprzez:

1) odwołanie wszystkich zaplanowanych posiedzeń składów orzekających w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2) wnioski: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji o niepełnoprawności/ o stopniu niepełnosprawności,  dla osób niepełnosprawnych należy przesyłać pocztą, poprzez skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https: //epuap.gov.pl lub e-mailowo.

Czytaj dalej... "SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W CZASIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W TERMINIE OD 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CO V-2"

           W sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z pandemią SARS-Co V-2

Czytaj dalej... "ZARZĄDZENIE NR  15/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Z DNIA 13.03.2020 R. "

Skip to content