wrz 10

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że limit środków finansowych PFRON przeznaczony na:
dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w roku 2015 został wyczerpany.
W związku z powyższym informujemy, że każdy nowo złożony wniosek wraz z fakturą będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych.

 

sie 20

UWAGA STUDENCI

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd

  • w Module II – do dnia 10 października 2015 r. z tym, że:
    • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
      (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
    • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

lip 24

UWAGA STUDENCI!

Od dnia 01 sierpnia do 10 października 2015 roku  trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy. Wyznaczony termin składania wniosków jest terminem nieprzekraczalnym. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w pokoju nr 6 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie  (decyduje data nadania korespondencji) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A. Pliki do pobrania tutaj.

lip 07

Informacja o numerze konta bankowego dot. opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. nr 73 1240 1239 1111 0010 5118 5836 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: „opłaty za kartę parkingową dla ……….. (podać imię nazwisko osoby uprawnionej).” Druk w wniosku w sprawie wydania karty parkingowej w Pliki do pobrania.

lip 02

WARSZTATY PLASTYCZNE „WAKACYJNA PRZYGODA” DLA DZIECI Z RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 8 – 12 LAT DO UDZIAŁU
W WAKACYJNYCH WARSZTATACH PLASTYCZNYCH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
W SALI KONFERENCYJNEJ (II PIĘTRO) W DNIACH:

3 LIPCA 2015R. W GODZ. 10.00 – 12.00
10 LIPCA 2015R. W GODZ. 10.00 – 12.00
17 LIPCA 2015R. W GODZ. 10.00 – 12.00
24 LIPCA 2015R. W GODZ. 10.00 – 12.00

OSOBY CHĘTNE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO PANI JOANNY STUBBA
POD NUMEREM TELEFONU (58) 672 – 40 – 63 WEW. 36

ZAPRASZAMY !!!!!

lip 02

GRUPA WSPARCIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH

Grupa wsparcia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych odbędzie się
w dniu 28.08.2015 r. o godz. 12.00.
Grupę poprowadzą psycholog Pani Barbara Synowiecka – Łapińska
oraz pedagog Pani Katarzyna Michalska.
Serdecznie zapraszamy.

Strona 1 z 2812345...1020...Ostatnia »