Przeskocz do treści

Dnia 12.06.2018 r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pn. “Wpływ kontaktu z rodziną biologiczną na funkcjonowanie dziecka”.  Czytaj dalej... "Szkolenie dla rodzin zastępczych pn. “Wpływ kontaktu z rodziną biologiczną na funkcjonowanie dziecka”"

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Czytaj dalej... "ŚWIADCZENIE „DOBRY START” DLA UCZNIA"

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa