lis 25

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW

Zapraszamy pełnoletnich wychowanków na spotkania grupy wsparcia, które odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca od 12.00 do 14.00.

Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia specjalistycznego u Pani Barbary Synowieckiej – Łapińskiej (psycholog).

 

lis 25

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze na spotkania grupy wsparcia, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca od 12.00 do 14.00.

Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia specjalistycznego u Pani Barbary Synowieckiej – Łapińskiej (psycholog).

lis 25

POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym zwracamy się do ludzi dobrego serca, którzy chcieliby stworzyć dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej i wychowania bezpieczny, pełen ciepła dom.

Poszukujemy osób, u których potrzeba pomocy dzieciom wypływa nie tylko z potrzeby serca, ale i wiedzy na temat specyfiki rodzicielstwa zastępczego, możliwych kłopotów wychowawczych, a także świadomości własnych predyspozycji finansowych i psychoemocjonalnych w wychowaniu dzieci.

Chętnych do pomocy i współpracy zapraszamy do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A pokój 21.

Zapraszamy również DO KONTAKTU telefonicznego (058) 672 – 40 – 63 wew. 33 (p. Renata Dettlaff – pedagog)

 

lis 20

INFORMACJA DLA RODZIN OSÓB Z AFAZJĄ

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolska Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów.
Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon (535-937-019,
58 781-58-39) lub w siedzibie fundacji.

Adres:
Gdynia, ul. Traugutta 2.

Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON.
Czytaj wpis

lis 10

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na podstawie §2 i 3 Załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie  wskazania Zarządu Powiatu Wejherowskiego  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

1. Przedmiot konsultacji: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,

2. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 16 listopada 2015 r., kończą się z dniem 7 grudnia 2015 roku,

3. Konsultacje przeprowadzane są w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

4. Opinie prosimy kierować na adres mailowy: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl

 

paź 30

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 21 października 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wejherowskiego. Celem spotkania było podsumowanie i ocena wniosków złożonych w 2014 roku. Przeprowadzono warsztaty z uczestnikami w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków. Podczas warsztatów wyszczególniono najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach, omówiono przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków oraz pracowano w grupach nad przygotowaniem projektów wniosków. Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą realizację zadania w zakresie dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2015. Czytaj wpis

Strona 1 z 2912345...1020...Ostatnia »