Aktualności

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

12 02 2015

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Czytaj dalej »ZAPYTANIE O OFERTĘ

6 02 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na przeprowadzenie szkoleń wraz z diagnozą dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Terminy przeprowadzenia diagnoz:
• od 16 lutego do 27 lutego 2015r.
• od września do października 2015r.
Terminy realizacji szkoleń:
• od 04 marca do 29 maja 2015 roku,
• od października do grudnia 2015r.

Ofertę należy przesłać do dnia 12 lutego 2014 r., na adres: ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo lub e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl. Treść oferty tutaj.Szkolenie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

2 02 2015

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prosi o przygotowanie oferty na organizację szkoleń dla 15 rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka:

 1. „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – Szkolenie ma obejmować cykl 10-ciu dwugodzinnych spotkań psychoedukacyjnych prowadzonych metodą warsztatową w okresie od marca  do maja 2015r.

Szkolący zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych. Oferty proszę składać do 16.02.2015r. do godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A lub mailowo na adres pcpr_wejherowo@wp.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Michalską – Kierownikiem Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod nr tel. 58 672 – 40 – 63 wew. 16 lub osobiście w siedzibie Centrum pok. nr 16.Dzień Pracownika Socjalnego

21 11 2014

kwiatykwiatyDobro nie jest pisane na twarzy
                           Dobro jest światłem w sercu”
                                                       (Kahil Gibran)

                   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom pomocy społecznej  za życzliwość, wrażliwość, zdolność rozumienia  i poszanowanie godności drugiego człowieka.
Gratuluj
ę  zaangażowania będącego nie tylko wypełnianiem obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim powołaniem oraz misją w służbie  człowiekowi.
Jednocze
śnie życzę wytrwałości, satysfakcji, pomyślności i  zadowolenia w codziennej trudnej pracy. Niech zawsze świeci Wam słońce a uśmiech i radość  podopiecznych będzie odpowiedzią na dobro Waszych serc.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Iwona Romanowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w WejherowieUWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANEJ PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZED DNIEM 1 LIPCA 2014R.

6 11 2014

 Podstawa prawna: art. 8 ust. 3a ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1446)

W stosunku do dotychczasowych uregulowań w zakresie uprawnień do kart parkingowych od 1 lipca 2014 roku,  kartę parkingową otrzymują osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym lub umiarkowanym z symbolem 05-R lub 10-N lub 4-O i mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności sprzed 1 lipca 2014:

 1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z symbolem 05-R lub 10-N lub 04-O wraz ze wskazaniem w orzeczeniu w pkt. 9  spełniania przesłanek prawo o ruch drogowym otrzymują kartę parkingową na podstawie złożonego wniosku osobiście i uiszczenia opłaty parkingowej w wys. 21 zł.
 2. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności  bez ww. symboli,  mimo  wskazania w orzeczeniu w pkt. 9  spełniania przesłanek prawo o ruchu drogowym muszą ponownie złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia i stanąć na komisję lekarską celem weryfikacji wskazań zawartych w pkt. 9. Po wydaniu nowego orzeczenia zawierającego wskazania uzyskania karty parkingowej, złożeniu wniosku osobiście i uiszczeniu  opłaty w wys. 21 zł otrzymują nową kartę parkingową.
 3. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności i zawartego wskazania w pkt. 9 spełniania przesłanek prawo o ruchu drogowym  muszą ponownie złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia i stanąć na komisję lekarską celem weryfikacji wskazań zawartych w pkt. 9. Po wydaniu nowego orzeczenia zawierającego symbol 05-R lub 10-N lub 04- oraz  wskazania do  uzyskania karty parkingowej, złożeniu wniosku osobiście i uiszczeniu  opłaty w wys. 21 zł otrzymują nową kartę parkingową.
 4. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie otrzymują karty parkingowej.


Spotkanie informacyjne dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

27 10 2014

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego w sprawie warunków uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki w roku 2015.


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl