Lis 17

Spotkanie informacyjne o prawach osób z niepełnosprawnością w siedzibie ZUS Wejherowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk Inspektorat w Wejherowie zaprasza do udziału w „Dniu Osób
z Niepełnosprawnością”, który odbędzie się 02. grudnia 2016 roku w godz. 10.00 – 14.00 (Sala Obsługi Klienta „Nowy budynek”).

Celem niniejszego wydarzenia będzie upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych
w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową czy prewencją rentową.

Lis 16

„MOTYWOWANIE SPRAWCY PRZEMOCY DO ZMIANY”

przemocW dniu 9 listopada 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się szkolenie dla służb pomocy społecznej i gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu wejherowskiego w zakresie motywowania sprawców przemocy do zmiany. Szkolenie na zlecenie PCPR w Wejherowie prowadziła Pani Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych „ Edukator” w Krakowie. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizmu służb w kontakcie z osobami stosującymi przemoc. Czytaj wpis

Lis 16

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 07.11.2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Głównym tematem spotkania było omówienie „Zasad rozliczania dofinansowań na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”. Ponadto omówiono bieżące sprawy dotyczące realizacji programów celowych PFRON oraz planowanych zmianach w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

SONY DSC Czytaj wpis

Paź 28

Zaproszenie dla Stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń
i Organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na spotkanie
dnia 7 listopada 2016 roku o godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sali Konferencyjnej.

Spotkanie dotyczyć będzie m.in. składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przedsięwzięcia sportowe, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne dla osób z niepełnosprawnością oraz sposobie prawidłowego rozliczania umów.

Paź 26

UWAGA STUDENCI zmieniły się „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku”

tekst_jednolity

uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r-1

Wrz 23

UWAGA STUDENCI

  Uwaga studenci
 zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków
o refundację kosztu czesnego za rok akademicki 2015 / 2016
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015 / 2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (tj. do 30 września).

Wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”);

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Nie ma możliwości przywrócenie terminu przyjęcia wniosku.

 


 

Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016 / 2017 upływa w dniu

10 października 2016 r.

Strona 1 z 3812345...102030...Ostatnia »