Sie 25

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 279A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Więcej informacji można uzyskać w zakładce „Aktywny samorząd”, telefonicznie pod nr 58 672 40 63 wew. 26 lub osobiście w pok. nr 6, Pani Ewa Tederko.

Lip 28

INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNEJ SELEKCJI NA WOLNE STANOWISKO – KIEROWNIK ZESPOŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko Kierownika Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatury spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Wioletta Syrewicz
  2. Beata Bobkowska

Lip 11

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do dnia 27 lipca 2016 r. do godz. 15.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).  Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Lip 06

„POŻEGNANIE WAKACJI”

W dniu 26.08.2016r. zapraszamy wszystkie dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do wzięcia udziału w „Pożegnaniu wakacji”, czyli zajęciach i konkursach zorganizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Osoby zainteresowane udziałem w  spotkaniu proszone są o kontakt z koordynatorem rodziny lub Panią Joanną Stubba pod numerem telefonu: 672-40-36 wew.36 lub osobiście w siedzibie Centrum (pok. nr. 16).  Zgłoszenia prosimy składać do 19.08.2016r.

 

Lip 06

WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 04-05.08.2016r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbędą się „Warsztaty Ekologiczne” prowadzone przez Panią Patrycję Schwann – pracownika socjalnego PCPR, Klaudię Fijałkowską oraz Wiesławę Roda – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci z rodzin zastępczych i RDD w wieku od 8 do 12 roku życia. Zajęcia mają na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci, wspieranie ich efektywnej edukacji oraz nauka właściwych zachowań, która ma zmierzać do poprawy jakości przyrody.                                                                                                                                                              Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do dnia 28.07.2016r. z koordynatorem rodziny lub Panią Joanną Stubba pod numerem telefonu: 672-40-63 wew. 36 lub osobiście w siedzibie Centrum (pok. nr. 16).

Lip 06

„DOPALACZE – CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ ?”

Szkolenie dla rodzin zastępczych oraz pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych pt. „Dopalacze – czym są i jak działają”  odbędzie się 22 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie – Ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo. Szkolenie obejmować będzie szeroki zakres wiedzy merytorycznej związanej ze środkami zastępczymi oraz najistotniejsze zagadnienia mogące mieć znaczenie dla właściwego rozpoznawania problemów związanych z „dopalaczami” wśród młodych ludzi.   Osoby chętne prosimy o kontakt z koordynatorem rodziny lub Panią Joanną Stubba pod nr. tel. 672-40-63 wew. 36 osobiście lub w siedzibie Centrum (pok. nr. 16)  do 10 lipca 2016r.

 

Strona 1 z 3712345...102030...Ostatnia »