Aktualności

Nabór na stanowiska: Pracownik socjalny i Pedagog

19 12 2014

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pracy pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu oraz na stanowisko pracy pedagoga w wymiarze 1 etatu w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A, w kancelarii, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny” w terminie do dnia 30.12.2014r. do godz. 14 00. Treść ogłoszeń tutaj.Życzenia świąteczne!

19 12 2014

bombka

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy i refleksji, ale i promienności z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk, ale i nadzieję na lepsze jutro.
Oby magia tych niezwykłych świąt przetrwała jak najdłużej. Magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzy

Iwona Romanowska
wraz z Pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wejhero
wieOferta pracy w PCPR w Wejherowie dla PSYCHOLOGA

24 11 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko PSYCHOLOGA.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe,
b) minimum 3 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy terapeutycznej z klientem,
b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
c) pożądane cechy osobowości : otwartość i życzliwy stosunek do ludzi.

Czytaj dalej »Dzień Pracownika Socjalnego

21 11 2014

kwiatykwiatyDobro nie jest pisane na twarzy
                           Dobro jest światłem w sercu”
                                                       (Kahil Gibran)

                   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom pomocy społecznej  za życzliwość, wrażliwość, zdolność rozumienia  i poszanowanie godności drugiego człowieka.
Gratuluj
ę  zaangażowania będącego nie tylko wypełnianiem obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim powołaniem oraz misją w służbie  człowiekowi.
Jednocze
śnie życzę wytrwałości, satysfakcji, pomyślności i  zadowolenia w codziennej trudnej pracy. Niech zawsze świeci Wam słońce a uśmiech i radość  podopiecznych będzie odpowiedzią na dobro Waszych serc.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Iwona Romanowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w WejherowieUWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANEJ PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZED DNIEM 1 LIPCA 2014R.

6 11 2014

 Podstawa prawna: art. 8 ust. 3a ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1446)

W stosunku do dotychczasowych uregulowań w zakresie uprawnień do kart parkingowych od 1 lipca 2014 roku,  kartę parkingową otrzymują osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym lub umiarkowanym z symbolem 05-R lub 10-N lub 4-O i mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności sprzed 1 lipca 2014:

  1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z symbolem 05-R lub 10-N lub 04-O wraz ze wskazaniem w orzeczeniu w pkt. 9  spełniania przesłanek prawo o ruch drogowym otrzymują kartę parkingową na podstawie złożonego wniosku osobiście i uiszczenia opłaty parkingowej w wys. 21 zł.
  2. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności  bez ww. symboli,  mimo  wskazania w orzeczeniu w pkt. 9  spełniania przesłanek prawo o ruchu drogowym muszą ponownie złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia i stanąć na komisję lekarską celem weryfikacji wskazań zawartych w pkt. 9. Po wydaniu nowego orzeczenia zawierającego wskazania uzyskania karty parkingowej, złożeniu wniosku osobiście i uiszczeniu  opłaty w wys. 21 zł otrzymują nową kartę parkingową.
  3. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności i zawartego wskazania w pkt. 9 spełniania przesłanek prawo o ruchu drogowym  muszą ponownie złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia i stanąć na komisję lekarską celem weryfikacji wskazań zawartych w pkt. 9. Po wydaniu nowego orzeczenia zawierającego symbol 05-R lub 10-N lub 04- oraz  wskazania do  uzyskania karty parkingowej, złożeniu wniosku osobiście i uiszczeniu  opłaty w wys. 21 zł otrzymują nową kartę parkingową.
  4. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie otrzymują karty parkingowej.


Spotkanie informacyjne dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

27 10 2014

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego w sprawie warunków uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki w roku 2015.


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl