Sty 11

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PN. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór uczestników do uczestnictwa w projekcie pn „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”

Zapraszamy wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy:

  1. ukończyli 15 rok życia i kontynuują naukę
  2. zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH W ZAKRESIE:

  1. koordynowania procesu usamodzielnienia w tym:
  • rozwijania umiejętności społecznych,
  • rozwijania zainteresowań, nauki samodzielności i zaradności życiowej,
  • profilaktyki uzależnień,
  • wsparcia psychologicznego i prawnego
  • podniesienia wykształcenia ogólnego lub poszerzenia kompetencji zawodowych na kursach i szkoleniach

Czytaj wpis

Sty 11

REKRUTACJA NA STANOWISKO TERAPEUTY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko terapeuty w wymiarze  1/4 etatu w związku z realizacją przez Powiat Wejherowski projektu pn. „ System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”. Warunki i treść ogłoszenia tutaj.

Sty 11

REKRUTACJA NA STANOWISKO ANIMATORA USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko animatora usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w wymiarze  ½ etatu w związku z realizacją przez Powiat Wejherowski projektu pn. „ System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”.  Wymagane kryteria i treść ogłoszenia dostępne tutaj.

Lis 16

„MOTYWOWANIE SPRAWCY PRZEMOCY DO ZMIANY”

przemocW dniu 9 listopada 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się szkolenie dla służb pomocy społecznej i gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu wejherowskiego w zakresie motywowania sprawców przemocy do zmiany. Szkolenie na zlecenie PCPR w Wejherowie prowadziła Pani Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych „ Edukator” w Krakowie. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizmu służb w kontakcie z osobami stosującymi przemoc. Czytaj wpis

Lis 16

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 07.11.2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Głównym tematem spotkania było omówienie „Zasad rozliczania dofinansowań na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”. Ponadto omówiono bieżące sprawy dotyczące realizacji programów celowych PFRON oraz planowanych zmianach w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Czytaj wpis

Paź 28

Zaproszenie dla Stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń
i Organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na spotkanie
dnia 7 listopada 2016 roku o godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sali Konferencyjnej.

Spotkanie dotyczyć będzie m.in. składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przedsięwzięcia sportowe, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne dla osób z niepełnosprawnością oraz sposobie prawidłowego rozliczania umów.

Strona 1 z 3912345...102030...Ostatnia »