Wrz 23

UWAGA STUDENCI

  Uwaga studenci
 zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków
o refundację kosztu czesnego za rok akademicki 2015 / 2016
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015 / 2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (tj. do 30 września).

Wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”);

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Nie ma możliwości przywrócenie terminu przyjęcia wniosku.

 


 

Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016 / 2017 upływa w dniu

10 października 2016 r.

Wrz 13

SZKOLENIE „UZALEŻNIENIE OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH – ROZPOZNANIE I PRZECIWDZIAŁANIE”

W dniu 05.10.2016r. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych i osób prowadzących RDD. Szkolenie poprowadzi BARBARA ŁAPIŃSKA – SYNOWIECKA – psycholog, psychoterapeuta uzależnień.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane ze specyfiką uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, objawy uzależnienia, oraz zostaną omówione formy wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o kontakt z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub z Joanną Stubba – tel. 672 – 40 – 63 wew. 16 w terminie do 30.09.2016r.

Wrz 13

„SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ”

W dniu 07.09.2016r. odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez plutonowego Łukasza Omernik i st. szer. Mateusza Meyer – Ratowników Medycznych z 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.

W szkoleniu brali udział pracownicy PCPR, rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący RDD.

Zdobyta wiedza na szkoleniu pomoże pracownikom oraz rodzinom osiągnąć lepsze wyniki w sprawowaniu opieki nad wychowankami i skutecznie udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.

Kolejne warsztaty szkoleniowe na temat radzenia sobie z nagłymi urazami odbędzie się w październiku 2016r.

Wrz 13

„PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO ZAKOŃCZONA SUKCESEM”

W dniach 10 i 11.09.2016r. w Galerii Centrum Handlowego Auchan w Rumi pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie promowali rodzicielstwo zastępcze.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci. Podczas spotkań pracownicy udzielali szczegółowych informacji na temat rodzin zastępczych i szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Ponadto informowali o wolontariacie oraz o zadaniach PCPR w Wejherowie.

Zarówno dzieci jak i rodzice z dużym zaangażowaniem wykonywali np. biżuterię, świeczniki, przyborniki szkolne lub wazony do kwiatów, oraz dekoracje na jesienny stół.

Nie zabrakło także osób chętnych do malowania twarzy oraz bajkowych kolorowanek.

Osoby zainteresowane tematem pieczy otrzymywały w ramach promocji: ulotki informacyjne, balony, cukierki oraz długopisy i notatniki.

Wrz 13

„SZKOŁA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH”

Informujemy, że jutro tj. 13.09.2016r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej PCPR w Wejherowie (II piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców zastępczych, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach szkoły dla rodziców prowadzonej przez Panią Annę Piaskowską – psycholog. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy :-)

 

Wrz 06

Informuje o naborze artystów niepełnosprawnych z orzeczeniem oraz znaczącym dorobkiem artystycznym w dziedzinach: muzyka, fotografia.

Moje życie moją sztuką

Strona 1 z 3812345...102030...Ostatnia »