Aktualności

KOMUNIKAT

16 04 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że limit środków finansowych PFRON przeznaczony na:

dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w roku 2015 został wyczerpany.

W związku z powyższym informujemy, że każdy nowo złożony wniosek wraz z fakturą będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych.

Czytaj dalej »Wesołych Świąt!!!

27 03 2015

               jajko

    Zdrowych, radosnych Świąt wielkanocnych,
                    pełnych nadziei i wiary
         oraz rodzinnych spotkań przy stole
                                   życzy

                     Iwona Romanowska
                    z Pracownikami PCPRPlan kontroli na 2015 rok zatwierdzony przez Dyrektora PCPR.

10 03 2015

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie podpisała Zarządzenie Nr 5/2015 w dniu 30 stycznia 2015 roku, którym wprowadziła plan kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, plan kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, plan kontroli rodzin zastępczych. Plan kontroli zewnętrznych do pobrania tutaj.UWAGA STUDENCI !

27 02 2015

Od dnia 02 marca do 30 marca 2015 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015) trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy. Wyznaczony termin składania wniosków jest terminem nieprzekraczalnym. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w pokoju nr 6 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie  (decyduje data nadania korespondencji) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Czytaj dalej »Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

12 02 2015

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Czytaj dalej »ZAPYTANIE O OFERTĘ

6 02 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na przeprowadzenie szkoleń wraz z diagnozą dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Terminy przeprowadzenia diagnoz:
• od 16 lutego do 27 lutego 2015r.
• od września do października 2015r.
Terminy realizacji szkoleń:
• od 04 marca do 29 maja 2015 roku,
• od października do grudnia 2015r.

Ofertę należy przesłać do dnia 12 lutego 2014 r., na adres: ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo lub e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl. Treść oferty tutaj.


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl