Aktualności

Wesołych Świąt!

14 04 2014

zajączki

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

- bł. Jan Paweł II

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół,

smacznego jajka oraz wesołego Alleluja

życzy Klientom i Sympatykom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Iwona Romanowska  wraz z Pracownikami Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

2 04 2014

W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  na podstawie  § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.z 2007r. Nr 230, poz.1694) informuje, że  w roku 2014 wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych  w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów jest obniżona o 20 % kwot.„Aktywny samorząd” Moduł I

1 04 2014

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 279A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. Więcej informacji można uzyskać w zakładce „Aktywny samorząd„, telefonicznie pod nr 58 672 27 02 wew. 26 lub 58 672 40 63 wew. 26 lub w siedzibi,e pok. nr 3, Pani Magdalena Pestka i Pani Danuta Majchrowicz.Konsultacje dla chorych na stwardnienie rozsiane i ich bliskich

1 04 2014

Przypominamy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00 w pokoju nr 18 odbywają się konsultacje dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz dla ich rodzin i bliskich. Konsultacje prowadzone są przez Panią Annę Olszewską, która przez prawie 9 lat również choruje na stwardnienie rozsiane. Pani Anna Olszewska jest również członkiem gdyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Kontakt telefoniczny: 606 621 054.Harmonogram realizacji Modułu II programu „Aktywny samorząd”

11 03 2014

30.03.2014 – termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014 – termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014 – termin przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015 – termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014)

 Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

26 02 2014

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w 2014 roku w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:

  • do dnia 30 marca,
  • do dnia 30 września.

Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca). Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.

Wniosek wraz załącznikami do pobrania tutaj.


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl