Przeskocz do treści

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W ZWIĄZKU Z COVID-19 OD 23 MARCA 2021 R.

Od 23 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie ponownie pracuje wewnętrznie, a wszelkie indywidualne wizyty klientów odbywają się w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym umówieniu.

Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając kopertę do skrzynki umieszczonej przy wejściu do urzędu.

Wyjątkiem jest odbiór legitymacji oraz karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, który będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą zainteresowaną.

Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne w zwyczajowy sposób.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się poprzez email lub telefon.

DRUKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.PCPRWEJHEROWO.PL
W ZAKŁADCE „DRUKI DO POBRANIA”

Prosimy o wyrozumiałość ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemicznego i liczne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Adresy email oraz nr telefonów do poszczególnych Zespołów:

Zespół Obsługi Osób Niepełnosprawnych i Starszych

 1. Obsługa wniosków w ramach Programu „ Aktywny Samorząd”, turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych przez system SOW www.sow.pfron.org.pl tel. do osoby obsługującej tel. 607 – 101 – 093, tel. 58 672 40 63 wew. 15, 26, 44, 58 672 27 02 wew. 15, 26, 44
 2. Dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych - tel. 58 672 40 63 wew. 15, 26, 44, 58 672 27 02 wew. 15, 26, 44 email: pon@pcprwejherowo.pl
 3. Sprawy związane z umieszczaniem w Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy tel. 58 672 40 63 wew. 26 email: zbigniew.chuchala@pcprwejherowo.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1) wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych Tel. 58 672 27 02 wew. 51, Tel. 58 672 40 63 wew. 51, email: weronika.langa@pcprwejherowo.pl

2) orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności Tel. 58 672 27 02 wew. 19, 12, 52, Tel. 58 672 40 63 wew. 19, 12, 52

email: anna.kosiedowska@pcprwejherowo.pl, jacek.drewa@pcprwejherowo.pl, marzena.ogrodowska@pcprwejherowo.pl, kancelaria@pcprwejherowo.pl

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej

Tel. 58 672 40 63 wew. 32, 34, 37, Tel. 58 672 27 02 wew. 32, 34,37 Tel. kom. 790 481 681,Tel. kom.533 804 563, email: cik@pcprwejherowo.pl

Zespół ds. Świadczeń (dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków)

Tel. 58 672 40 63 wew. 42, 29,Tel. 58 672 27 02 wew. 42, 29email: zs@pcprwejherowo.pl

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

sprawy dotyczące obsługi rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków
Tel. 58 672 40 63 wew. 21, 16, 30 tel. 58 672 27 02 wew. 16, 21, 30
email: rz@pcprwejherowo.pl

Specjaliści zespołu pieczy zastępczej przyjmować będą klientów w formie zdalnej (telefonicznie lub online). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkań w siedzibie PCPR. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt ze specjalistami w podanych godzinach pracy lub koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Forma spotkania zostanie ustalona w porozumieniu z klientem.

Psycholodzy:

Kaja Hnatiuk tel. 537 241 733, e-mail: kaja.hnatiuk@pcprwejherowo.pl

poniedziałki: 08:00-16:00, wtorki: 10:00-19:00, środy: 07:30-10:30

Katarzyna Parchem tel. 537 337 191 e-mail: katarzyna.parchem@pcprwejherowo.pl

wtorki 8:00-16:00, środa 08:00-18:00, czwartki 8:00-15:00, piątki 8:00-15:00

Kamila Kowalska tel. 537 321 671 e-mail: kamila.kowalska@pcprwejherowo.pl

poniedziałki 8:00-12:00, wtorki: 7:30-17:00, środy 7:30-10:30, czwartki 7:30-16:00, piątki: 13:00-16:00

Pedagog:
Mariola Chełminiacka - Mazur
tel. 533 811 955, e-mail: mariola.chelminiacka-mazur@pcprwejherowo.pl

poniedziałki 08:00-16:00, wtorki 8:00-14:00, środy 8:00-16:00, czwartki 8:00-16:00

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. od 1 czerwca 2021 r. ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - nie mniej niż 746,00 zł.
 • Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka - nie mniej niż 1.131,00 zł. 
 • Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - nie mniej niż 227,00 zł.
 • Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mniej niż 227,00 zł.
 • Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej - nie mniej niż 566,00 zł.
 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3.730,00 zł.
 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 • nie mniej niż  7.458,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3.730,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,
 • nie mniej niż 1.865,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 • Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1.695,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3.390,00 zł.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr IV/XXXIII/409/14 z dnia 28 marca  2014 roku w sprawie podwyższenia wysokości pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pełnoletnie osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze pomoc podwyższono do kwoty 600,00 zł. Uchwała weszła w życie
w dniu 8 maja 2014r.

Z powodu epidemii koronawirusa rodziny przebywają non-stop pod jednym dachem. Sytuacja związana z epidemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania się – to czynniki, które stwarzają warunki dla eskalacji przemocy domowej. Według fundacji Niebieska Linia nawet o 40% wzrosła liczba przypadków przemocy domowej w porównaniu do czasu przed epidemią.

W obecnej sytuacji osoby doświadczające przemocy mają ograniczone możliwości "złapania oddechu", porozmawia z kimś czy poszukania pomocy bez wiedzy osoby stosującej przemoc. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, do rodzin rzadziej przychodzą asystenci socjalni, pracownicy opieki społecznej czy kuratorzy.

Kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation wymyśliła prosty gest ręki, który może być użyty przez osobę, aby ostrzec innych, że czuje się zagrożona i potrzebuje pomocy podczas rozmowy wideo. Użycie go nie wzbudza podejrzeń osoby stosującej przemoc i nie zostawia śladów.

W geście tym chodzi o zaciśnięcie kciuka na otwartej dłoni, jak na filmiku poniżej:

Jak zareagować, jeśli w rozmowie z nami ktoś wykona taki gest pomocy? Można zadzwonić na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" pod numer 800-12-00-02. Pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej udziela też Centrum Praw Kobiet (600-07-07-17) oraz Feminoteka (888-88-33-88). Możesz od razu zgłosić to odpowiednim służbom, np. policji. Skontaktuj się z tą osobą w bezpieczny sposób, aby dowiedzieć się, czego potrzebuje i co chce, abyś zrobił.

Najważniejsze, aby jak najwięcej z nas potrafiło trafnie rozpoznać ten gest ręki oraz wiedziało, jak zareagować, dlatego prosimy – podziel się tymi informacjami z tyloma osobami, z iloma zdołasz. Znaki takie jak ten działają wtedy, kiedy znane sią przez wiele osób.

źródło zdjęcia: mamadu.pl

...na naszej stronie znajduje się zakładka "Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych."? Została niedawno uzupełniona o porady dotyczące sytuacji izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Ponad to umieściliśmy tam wpisy na temat żałoby, rozwodu, myśli samobójczych i przewlekłego stresu.

Znajdziesz ją w menu Interwencja Kryzysowa > Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, lub klikając link powyżej.

Skip to content