Przeskocz do treści

  1. WNIOSKI, PODANIA, PISMA, ORAZ WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU DO CENTRUM LUB PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ.
  2. REKOMENDUJE SIĘ ZAŁATWIANIE WSZELKICH SPRAW ZA POSREDNICTWEM ZDALNYCH ŚRODKÓW PRZEKAZU TJ. TELEFONICZNIE, E-MILOWO
  • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKACJI, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, DOFINASOWANIA DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH   POD NR TEL. 58 672 17 60  LUB DROGĄ E-MAIL : pon@pcprwejherowo.pl
  • W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, DOFINASOWANIA DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH   RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM  SYSTEMU OSBSŁUGI WSPARCIA ( www: sow.pfron.org.pl ) PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU PRZEZ PROFIL ZAUFANY.

Czytaj dalej... "ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W ZWIĄZKU Z COVID-19 OD 25.05.20R."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o wydłużeniu do 16 listopada 2020 roku terminu na składanie wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Szczegóły dotyczące programu (w tym aktualny wzór wniosku, adresaci wsparcia oraz warunki udzielania dofinansowania) dostępne pod tym linkiem: http://www.pcprwejherowo.pl/dofinansowania-z-pfron/ Wszelkie informacje udzielane są także pod numerem telefonu 607 101 093.

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pilnie potrzebujemy Wolontariuszy chętnych do uzupełnienia kadry w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wejherowskiego. Funkcjonują 3 domy pomocy społecznej finansowane z budżetu Powiatu Wejherowskiego i Wojewody, są to:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego – przeznaczony dla osób somatycznie i przewlekle chorych,
2. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Św. Jacka – przeznaczony dla osób somatycznie i przewlekle chorych,
3. Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku - przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

W ww. domach przebywają osoby starsze oraz przewlekle chore, które nie mogą samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku, a więc osoby z grupy ryzyka. Dlatego niezbędna jest pomoc wolontariuszy. Bardzo liczymy na pomoc chętnych mieszkańców naszego powiatu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Beata Ostrowska – kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w PCPR – tel. (058) 672-27-02 wew. 26

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawieszona do odwołania zostaje możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Dyrektor PCPR w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Kamila Żuchlińska zamieszkała: Wejherowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko "Referent" Posiada odpowiednie wykształcenie, podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną komisję uzyskała maksymalną ilość punktów.

Skip to content