«

»

Sie 09

„Komputer dla Homera 2010” – realizacja w 2011 r.

PCPR informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Wnioski należy składać do Oddziałów PFRON, właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.