Przeskocz do treści

„Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, informuje Authentic Blake Griffin Jerseys o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. ?Program wyrównywania Brock Holt Youth Jerseys różnic między regionami II?- w obszarze A - wyposażenie obiektów Authentic Blake Griffin Jerseys służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, którego realizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 343/2010 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2012 roku w Programie, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie carolina panthers Jersey amazon może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru A programu, kształtuje się następująco:

  • powiat gdański,
  • powiat kartuski,
  • powiat pucki,
  • m. Słupsk.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 powyższej uchwały wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2012 r. w Programie, na terenie carolina panthers Jerseys for kids których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji
w przypadku obszaru A, Matt Williams Jerseys B
programu, kształtuje się następująco:

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone zostaną przez Fundusz na stronie carolina panthers Jerseys for kids internetowej www.pfron.org.pl.

Ponadto informacji w carolina panthers Jerseys 29.99 powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Brock Holt Youth Jerseys Społecznej Pani Bożena Ugowska oraz Jadwiga Bławat pod nr tel. (058) 32-68-565 i 32-68-566.

W związku z narzuceniem przez PFRON bardzo krótkiego terminu realizacji zadania (31 Matt Williams Jerseys lipiec 2012) kompletne wnioski na 2012 rok należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca br.