«

»

Cze 06

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 28 maja 2011 roku na ternie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbył się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  IV Piknik. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „ Nasze Gniazdo” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. W pikniku uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi, przedstawiciele Senatu i Sejmu RP, władz powiatowych, instytucji i fundacji wspierających naszą działalność , długoletnia była dyrektor PCPR .

Podczas pikniku utworzono aleję pn. „ Drzewka wdzięczności za wspieranie rodzin i dzieci” .

Za szczególną działalność na rzecz rodzin oraz zaangażowania w pracach nad ważną dla rodzin i całego sytemu pomocy społecznej ustawą  drzewka wdzięczności wkopali:

 1. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Ewa Kierzkowska
 2. Senator  Rzeczypospolitej Polskiej –  Kazimierz Keina
 3. Senator  Rzeczypospolitej Polskiej –  Edmund Wittbrodt
 4. Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej –  Iwona Guzowska
 5. Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej –Zbigniew Kozak
 6. Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej – Jerzy Budnik
 7. Przedstawiciel Starosty  Wejherowskiego  Józefa Reszke
 8. Wicestarosta Wejherowski – Gabriela Lisius
 9. Dyrektor PCPR w latach 1999-2009 – Genowefa Małyszko
 10. Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Jolanta Foltman
 11. Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Nasze Gniazdo – Roman Górecki, Mirosław Chrapkowski
 12. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Powiatu Wejherowskiego
 13. Przedstawiciel  TTM CHOPIN
 14. Przedstawiciele Fundacji  „Pan Władek
 15. Przedstawiciel Fundacji Ernst&Young
 16. Przedstawiciel Banku Żywności w Słupsku

Uczestnikom pikniku zapewniono wiele atrakcji: występy taneczne i muzyczne, liczne konkursy i zabawy oraz przejazdy na motocyklach.

Udział w pikniku przedstawicieli różnych środowisk i opcji politycznych był dowodem na to,  że sprawy rodziny są ponad podziałami i integrują społeczeństwo.