Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prowadzi kolejny nabór na 2012 r. osób niepełnosprawnych, do udziału w projekcie unijnym POKL pn. ?Wsparcie aktywnej integracji w buffalo bills Jerseys for sale powiecie wejherowskim? , współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem naboru jest utworzenie grup wsparcia dla osób custom buffalo bills Jersey dotkniętych stwardnieniem rozsianym i depresją.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:

  1. Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu.
  2. Wiek aktywności zawodowej: kobiety (19 ? 59 lat), mężczyźni (19 ? 64 lata).
  3. Osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność w Seth Roberts Womens Jerseys stopniu umiarkowanym bądź znacznym z tytułu MS lub depresji.
  4. Osoby zamieszkujące powiat wejherowski.
  5. Osoby niepracujące.
  6. Osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje.
  7. Osoby nie zrzeszone w  stowarzyszeniach dla osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Ankietę można przesłać drogą e-mail: bpu@pcprwejherowo.pl, bądź wypełnić na miejscu. Zgłoszenia do uczestnictwa buffalo bills Jerseys for sale w projekcie Conor Sheary Womens Jerseys Seth Roberts Womens Jerseys przyjmujemy w terminie do 31 października 2011 r. Conor Sheary Womens Jerseys Kwalifikacja Authentic Lance Kendricks Jerseys do projektu dokonana zostanie na podstawie złożonych ankiet!

Więcej Authentic Lance Kendricks Jerseys informacji można buffalo bills Jersey clearance uzyskać custom buffalo bills Jersey osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie buffalo bills Jersey clearance w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A, pokój nr 23, III piętro  lub pod nr telefonu: (58) 672 40 63 w 23,  607 101 093