Przeskocz do treści

Realizacja projektu pt. „Razem przeciw przemocy – edycja 2012”

Powiatowe Centrum Pomocy Authentic Aldon Smith Jerseys Rodzinie informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. ?Razem Authentic Aldon Smith Jerseys przeciw przemocy ? edycja 2012? dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego ?WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.?  Wartość projektu 61930,00 zł, z tego dofinansowanie ministerialne w kwocie 44 160,00 zł, a środki własne 17 770,00 zł.
W związku z realizacją ww. projektu zostaną podjęte następujące działania:
- kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi wholesale carolina panthers Jerseys black ofiarami przemocy seksualnej od września do grudnia 2012r.;
- kontynuacja Zaza Pachulia Youth Jerseys warsztatów w okresie od gray carolina panthers Jerseys września do grudnia 2012 r. pn ?Jak carolina panthers Jerseys cheap radzić sobie z agresją?: adresatami będą uczniowie Klas I ze szkół ponadgimnazjalnych, których wholesale carolina panthers Jerseys black organem prowadzącym jest  Powiat Wejherowski;
- kontynuacja zajęć terapeutycznych w okresie od września do grudnia 2012 r. dla sprawców osadzonych w Zaza Pachulia Youth Jerseys Areszcie Śledczym w Wejherowie i skazanych na podstawie art. 207 kk;
-ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj.  przeprowadzenie zajęć gray carolina panthers Jerseys grupowych dla absolwentów terapii odwykowej w okresie od carolina panthers Jerseys cheap września Tedy Bruschi Youth Jerseys do grudnia 2012r.;
- terapia indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy w okresie do września do grudnia 2012r.;
-wsparcie specjalistyczne przez prawnika i psychologa w okresie od lipca do grudnia 2012r.;
-opracowanie i rozpropagowanie materiałów Tedy Bruschi Youth Jerseys profilaktycznych w czasie trwania projektu.