«

»

Lip 04

Realizacja projektu pt. „Razem przeciw przemocy – edycja 2012”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Razem przeciw przemocy – edycja 2012” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.”  Wartość projektu 61930,00 zł, z tego dofinansowanie ministerialne w kwocie 44 160,00 zł, a środki własne 17 770,00 zł.
W związku z realizacją ww. projektu zostaną podjęte następujące działania:
– kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej od września do grudnia 2012r.;
– kontynuacja warsztatów w okresie od września do grudnia 2012 r. pn „Jak radzić sobie z agresją”: adresatami będą uczniowie Klas I ze szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest  Powiat Wejherowski;
– kontynuacja zajęć terapeutycznych w okresie od września do grudnia 2012 r. dla sprawców osadzonych w Areszcie Śledczym w Wejherowie i skazanych na podstawie art. 207 kk;
-ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj.  przeprowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów terapii odwykowej w okresie od września do grudnia 2012r.;
– terapia indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy w okresie do września do grudnia 2012r.;
-wsparcie specjalistyczne przez prawnika i psychologa w okresie od lipca do grudnia 2012r.;
-opracowanie i rozpropagowanie materiałów profilaktycznych w czasie trwania projektu.