Przeskocz do treści

ZAPYTANIE o ofertę na realizację zlecenia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie youth chicago bears Jerseys w Wejherowie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na przeprowadzenie szkolenia na niezawodowe Authentic Dave Robinson Jerseys rodziny zastępcze.

Termin realizacji szkoleń: 27.08.2012 r. - 30.11.2012 r.

Ofertę należy przesłać do dnia 24 sierpnia 2012 r., na adres: ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl

Planuje się następujące youth chicago bears Jerseys szkolenie: Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Szkolenie przeznaczone będzie dla 14 kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i niezawodowych rodzin zastępczych z postanowień kids chicago bears kids chicago bears Jersey Jersey sądowych. Szkolenie odbędzie się w okresie Authentic Dave Robinson Jerseys od 27 sierpnia 2012r. do 15 listopada 2012r., na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zamawiający przewiduje możliwość Stephen Curry Youth Jerseys zmiany w/w ilości osób/rodzin do szkolenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wspólnych zajęć w ramach szkoleń na kandydatów na zawodowe Stephen Curry Youth Jerseys rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Wszystkie zajęcia w ramach w/w szkoleń muszą odbywać się na terenie miasta Wejherowo, Zamawiający udostępni na prowadzenie zajęć grupowych pomieszczenia w Lorenzo Mauldin Womens Jerseys swojej siedzibie tj. Wejherowo, ul. chicago bears Jersey for sale Sobieskiego 279A.

Prosimy o podanie oferty zgodnie z poniższym formularzem. Jednocześnie chicago bears Jersey for sale informujemy, że liczba osób w ramach szkoleń może ulec zmianie, dlatego prosimy także o wskazanie maksymalnej ilości osób w danej grupie, dla której cena szkolenia pozostanie niezmienna.

Szczegółowych informacji w Lorenzo Mauldin Womens Jerseys sprawie udziela Pani Katarzyna Michalska pod nr tel. 0-58 672 ? 40 ? 63 wew. 21