«

»

Gru 20

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Odrzuca się oferty złożone w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PRZYSTANEK” w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie, ul. Dąbrowskiego 5 m 1;
  2. Fundację Zdrowia „ESCO”, z siedzibą w Gdyni, ul. Wejherowska 3-9/6.