«

»

Lis 21

(Brak tytułu)

Dobro nie jest pisane na twarzy
                           Dobro jest światłem w sercu”
(Kahil Gibran)
bukiet

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom PCPR oraz Gminnych i Miejskich Ośrodków  Pomocy Społecznej za życzliwość, wrażliwość, zdolność rozumienia  i poszanowanie godności drugiego człowieka.
Gratuluję  zaangażowania będącego nie tylko wypełnianiem obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim powołaniem oraz misją w służbie  człowiekowi.
Jednocześnie życzę wytrwałości, satysfakcji, pomyślności i  zadowolenia w codziennej trudnej pracy. Niech zawsze świeci Wam słońce a uśmiech i radość  podopiecznych będzie odpowiedzią na dobro Waszych serc.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Iwona Romanowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wejherowie