Przeskocz do treści

?Dobro nie jest pisane na twarzy
                           Dobro jest światłem w sercu?
(Kahil Gibran)
bukiet

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom cleveland browns Jerseys personalized PCPR oraz Gminnych i Miejskich Ośrodków  Pomocy Społecznej za życzliwość, wrażliwość, zdolność rozumienia  i poszanowanie godności drugiego człowieka.
Gratuluję  zaangażowania będącego nie tylko wypełnianiem obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim powołaniem oraz misją w służbie  człowiekowi.
Jednocześnie życzę wytrwałości, satysfakcji, pomyślności i  cheap new cleveland browns Jerseys zadowolenia w codziennej trudnej pracy. Niech zawsze świeci Wam cheap new cleveland browns Jerseys słońce a uśmiech i Cleveland Browns Jersey radość  podopiecznych będzie odpowiedzią na dobro Waszych serc.

Z Cleveland Browns Jersey wyrazami szacunku i sympatii

Iwona Romanowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wejherowie