«

»

Kwi 01

„Aktywny samorząd” Moduł I

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 279A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. Więcej informacji można uzyskać w zakładce „Aktywny samorząd„, telefonicznie pod nr 58 672 27 02 wew. 26 lub 58 672 40 63 wew. 26 lub w siedzibi,e pok. nr 3, Pani Magdalena Pestka i Pani Danuta Majchrowicz.