«

»

Sty 18

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w wyniku przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa na terenie PCPR w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 A placu postojowego, chodników oraz zjazdu od ulicy Sobieskiego”. informuje że wybrano ofertę Przedsiębiorstwa „ZOMBRUK” z Redy, ul. Pucka 21. Oferent ten przedstawił najniższą ceną i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.