Przeskocz do treści

W powiecie wejherowskim uruchomiono bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego będą mogli otrzymywać komunikaty dotyczące powiatu.

Od teraz każdy mieszkaniec powiatu wejherowskiego posiadający smartfona lub tablet będzie miał taką możliwość! Starostwo Powiatowe w Wejherowie uruchomiło w tym celu aplikację "Blisko", dzięki której będzie powiadamiało nie tylko o zagrożeniach i utrudnieniach w powiecie wejherowskim, ale także o imprezach powiatowych i najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców powiatu.

Więcej informacji na stronie  http://www.bezpiecznypowiat.pl

Serdecznie zachęcamy do pobierania aplikacji.

W dniu 19 lutego 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu zasad współpracy w zakresie opieki poszpitalnej osobom samotnym i niepełnosprawnym z terenu powiatu wejherowskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Iwona Romanowska – Dyr. PCPR w Wejherowie.

Czytaj dalej... "ROZMAWIANO O WYPRACOWANIU PROCEDUR ZAPEWNIENIA OPIEKI POSZPITALNEJ DLA OSÓB SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 27.02.2018r. konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2021” odbyły się w terminie 14 lutego 2018 roku do 21 lutego 2018 roku., drogą elektroniczną.
Zgodnie z § 4 uchwały III/XLVI/416/10 z dnia 27.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, wyniki konsultacji przedstawia się Zarządowi Powiatu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Czytaj dalej... "WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2018-2021”"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”  w terminie do 12.03.2018 r. do godz.12.00. Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE"

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa