Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym, w wymiarze 1/1 etatu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 5 stycznia 2019r. do godz. 12.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”  na rok 2019. Na terenie województwa pomorskiego będą  realizowane następujące obszary programu:

Obszar  B - likwidacja barier w  urzędach (z wyłączeniem urzędów miast i gmin) placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                                                           

Obszar  C -   tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,                       Czytaj dalej... "PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym , w wymiarze 1/1 etatu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz. 12.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content