Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 A.

Dokumentacja do pobrania:

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy członek składu orzekającego – pracownik socjalny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1.Beata GoszWejherowo

Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim

W styczniu 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po raz drugi rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane są dwa programy skierowane do w/w grup docelowych: Indywidualny program Usamodzielnienia dla wychowanków oraz program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniają one zajęcia edukacyjne mające na celu podniesienie umiejętności beneficjentów (język angielski, informatyka, kurs gospodarowania budżetem domowym, kurs prowadzenia i zarządzania własną firmą, kurs I pomocy przedmedycznej). Osoby biorące udział w projekcie mogą również skorzystać z porad prawnika oraz konsultacji z doradcą ds. zatrudnienia. Ponadto wychowankowie będą mogli dodatkowo otrzymać dofinansowanie kosztów nauki oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (mieszkanie chronione). Zaś osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz wezmą udział w turnusach rehabilitacyjnych i zajęciach usprawniających (masaże, ćwiczenia fizyczne).

Ważnym elementem mającym na celu integrację oraz nabycie umiejętności organizowania wolnego czasu są trzydniowe wyjazdy integracyjne, które odbędą się w miesiącu czerwcu i wrześniu oraz dwa pikniki. Wszystkim uczestnikom proponujemy również skorzystać z zajęć psychoruchowych zorganizowanych na kręgielni, siłowni i basenie oraz polecamy aktywne spacery z kijkami nordic walking.

Skip to content