Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie jako realizator programu „Aktywny samorząd” uruchamia nabór wniosków w obu modułach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
MODUŁ I od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2020 r.
MODUŁ II od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

W związku z ograniczeniami w obsługiwaniu klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszelkie zapytania dotyczące programu "Aktywny samorząd" można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adresy mailowe: ewa.tederko@pcprwejherowo.pl, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą także pod numerem telefonu 607 101 093.
Czytaj dalej... "UWAGA!!! RUSZA NABÓR W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2020 rok. W ramach tegorocznej edycji programu "Aktywny Samorząd" zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia: Czytaj dalej... "ZMIANY W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  na rok 2020. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, i G będą przyjmowane do 31 stycznia 2020 roku.

Czytaj dalej... "Program wyrównywania różnic między regionami III"

Fundacja Eco Textil uruchomiła internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach usługi można wypożyczać łóżka, trójkołowe rowery, balkoniki, wózki inwalidzkie czy kule ortopedyczne.

Oferta wypożyczalni skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które nie mogą sobie pozwolić na zakup lub wypożyczenie ogólnodostępnego sprzętu rehabilitacyjnego.  Aby skorzystać z usługi należy zapisać się na liście wypożyczających dostępnej pod tym linkiem https://ecotextil.pl/zloz-wniosek-o-wypozyczenie-sprzetu-rehabilitacyjnego/. Sprzęt może zostać udostępniony na okres 2, 3 lub 6 miesięcy. Istnieje również możliwość wnioskowania o przedłużenie wypożyczenia.

Poza kosztami przesyłki kurierskiej nie ponosi się żadnych innych opłat. Środki służące do finansowania działalności wypożyczalni pochodzą z recyklingu tekstyliów ze specjalnych pojemników z logo Eco Textil lub Polskiego Czerwonego Krzyża.

W ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III" utworzono nową formę pomocy, która umożliwia likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Przewidziana pomoc stanowi element programu "Dostępność +" i jest udzielana na przystosowania części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść do 165 000,00 zł. Czytaj dalej... "NOWA FORMA POMOCY W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”"

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane będą do 10 października 2019 r. W przypadku wysyłki wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego. Czytaj dalej... "UWAGA STUDENCI !!!"

Skip to content