Przeskocz do treści

Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Czytaj dalej... "INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH"

W dniu 13.04.2018r. w PCPR w Wejherowie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenie pt. „KRYZYS
W RODZINIE ZASTĘPCZEJ”. Szkolenie poprowadzili Tomasz Polkowski – Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina oraz Agnieszka Polkowska - Trener Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną. Czytaj dalej... "SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA PT.„KRYZYS W RODZINIE ZASTĘPCZEJ”"

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 roku w godz. od 10.00 do 12.00 w sali konferencyjnej PCPR w Wejherowie (II piętro) odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przedstawicieli placówek opiekuńczo – wychowawczych   z zakresu prawa rodzinnego oraz umożliwiania kontaktów dziecka umieszczonego  w pieczy zastępczej z rodzina biologiczną. Szkolenie prowadzone będzie przez radcę prawnego Panią Annę Baranowską. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informujemy, że w dniu 17.04.2018 roku o godzinie 12.30 obędzie się spotkanie „Grupy Wsparcia” dla rodzin zastępczych dotyczące pracy z dziećmi z FAS (Płodowy Zespól Alkoholowy) oraz traumą wczesnodziecięcą prowadzone przez psychologa Panią Annę Piaskowską.

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa