Przeskocz do treści

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pilnie potrzebujemy Wolontariuszy chętnych do uzupełnienia kadry w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wejherowskiego. Funkcjonują 3 domy pomocy społecznej finansowane z budżetu Powiatu Wejherowskiego i Wojewody, są to:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego – przeznaczony dla osób somatycznie i przewlekle chorych,
2. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Św. Jacka – przeznaczony dla osób somatycznie i przewlekle chorych,
3. Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku - przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

W ww. domach przebywają osoby starsze oraz przewlekle chore, które nie mogą samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku, a więc osoby z grupy ryzyka. Dlatego niezbędna jest pomoc wolontariuszy. Bardzo liczymy na pomoc chętnych mieszkańców naszego powiatu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Beata Ostrowska – kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w PCPR – tel. (058) 672-27-02 wew. 26

Dyrektor PCPR w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Kamila Żuchlińska zamieszkała: Wejherowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko "Referent" Posiada odpowiednie wykształcenie, podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną komisję uzyskała maksymalną ilość punktów.

Skip to content