Przeskocz do treści

W wyniku ogłoszonej rekrutacji wpłynęła 1 aplikacja. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Ewelina Banzemer.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”  w terminie do 24.07.2019 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia 01.08.2019r. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, typu interwencyjnego, typu specjalistyczno -terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przyznaje się na wniosek dyrektora placówki lub ośrodka, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce ich położenia.

Druki dostępne są TUTAJ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście
w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko:  KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”  w terminie do 12.07.2019 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.Przewidywany termin zatrudnienia 20.07.2019r. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content