Przeskocz do treści

W wyniku ogłoszonej rekrutacji wpłynęły 2 aplikacje. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy Zastępcy kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie została wybrana: Pani Joanna Zacniewska.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła kryteria formalne ogłoszenia, wykazała się wiedzą niezbędną do prawidłowego realizowania powierzonych zadań, legitymuje się odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”, który odbędzie się w terminach:

Moduł I:  wnioski składać można w terminie od 15 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku;

Moduł II: nabór obędzie się dwóch terminach:

  1. od 4 marca do 30 marca 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  2. od 2 września do 10 października 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

wzory wniosków do pobrania:

Moduł II (doc)

Moduł II (pdf)

Czytaj dalej... "NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMÓW „AKTYWNY SAMORZĄD”."

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019  roku podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2019-2023
Konsultacje trwają w dniach 18 lutego 2019  roku do 22 lutego 2019 roku   w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, instytucje oraz organizacje  pozarządowe zainteresowane tematyką  spraw seniorów. Po zapoznaniu się  z dokumentem swoje opinie, wnioski i uwagi należy kierować  na adres: pcpr_wejherowo@wp.pl.

Powiatowy Program Wsparcia Seniorów na lata 2019-2023 dostępny jest tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 672 40 63 wew. 41. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Rekrutacja na  stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 672 40 63 wew. 41. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Skip to content