Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane na "Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na teren Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A, wybrano ofertę wykonawcy: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa "Instal-Bud", ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino, cena oferty 55 840 zł. Treść ogłoszenia wyników postępowania.

W dniu 29 marca 2010 roku wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 200 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19 marca 2010 roku na Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

Pytanie nr 1: W projekcie budowlanym w punkcie 4.4.2 zapisane jest, żeby wyprowadzić kablem YAKY x120 zasilanie z rozdzielnicy SP "Energa" do istniejącej rozdzielni głównej RG przy budynku PCPR, natomiast w przedmiarze robót nie ma tych prac ujętych. Jeżeli jest to błąd, to proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie 1: To nie jest błąd, kabel ten został ułożony w ramach innego zadania. Projektant pokazał na planie ten kabel zasilający, jego trasę. Wartość i długość kabla YAKY4x120 mm2 nie jest przedmiotem tego przetargu.

Pytanie nr 2: W projekcie budowlanym w punkcie 4.4.2 wymienione są kable YKY 5x4 mm2 i YKY 5x6 mm2, natomiast w załączonym przedmiarze robót nie ma takich kabli. Proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 2: W przedmiarze robót, poz. 10 KNNR5/0707-02 podano łączna ilość – układanego kabla o masie do 1 kg w rowach kablowych ręcznie o łącznej długości 152 m/YKY 5x6 mm2- dł.100m +YKY5x4 mm2 – dł. 52m/.

Modyfikuje się przedmiar robót:
poz.  19 kabel YKY 5 x 6 mm2: na ilość 104 m,
poz. 20 kabel  YKY 5x 4 mm2: na ilość 54,08m.

Pytanie nr 3: Czy kable YKY 5x4 mm2 i YKY 5x6 mm2 mają być w wspólnym wykopem z kablami YKY 4x10 mm2? Z rysunku E1 nie wynika to jednoznacznie. Jeżeli część kabli ma być ułożona w osobnych wykopach, to należy zweryfikować ilość wykopów.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Kable układać we wspólnym wykopie, równomiernie rozkładając na dnie.

Pytanie nr 4: W przedmiarze robót jest błąd w ilości kabla YDY 3x2,5 mm2 jest 12,48 m powinno być 49,92 m.Proszę o korektę w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Omyłka rachunkowa. Modyfikuje się przedmiar w pozycji przewód YDY 3x2,5 mm2 na 49,92m.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 A.

Dokumentacja do pobrania:

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy członek składu orzekającego – pracownik socjalny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1.Beata GoszWejherowo
Skip to content