OFERTA POMOCY

W ramach działania Zespołu Interwencji Kryzysowej mieszkańcy powiatu Wejherowskiego mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej. Poradnictwo odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź osobistym w trakcie, którego zostaje ustalony termin spotkania z konkretnym specjalistą.

Zespół Interwencji Kryzysowej znajduje się na III piętrze w budynku tutejszego Centrum.

 

Psycholog – Anna Brauer (pokój nr 22 )- po uprzednim ustaleniu terminu

Poniedziałek: 10.00-18.00,

wtorek: 7:30 – 15:30,

Środa: 7.30-15.30,

Czwartek: 7.30-15.30,

Piątek: 7.30-15.30.

Tel: 58 677 35 99 wew 34

 

Prawnik  – Monika Jakacka (pokój nr 18) –  po uprzednim ustaleniu terminu

Poniedziałek: 16.30-18.30,

Czwartek: 16.30-18.30.

Tel: 58 677 35 99 wew 40

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI

Poradnictwo specjalistyczne Zespoły Interdyscyplinarne z terenu Powiatu Wejherowskiego Baza danych teleadresowych SOW i PKE Placówki zapewniające miejsca noclegowe Poradnictwo specjalistyczne w województwie pomorskim      

INFORMATORY I PORADNIKI

Będę świadkiem w sądzie – poradnik dla dzieci i młodzieży (pobierz) Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pobierz) Jestem pokrzywdzony przestępstwem – i co dalej” Informator dla pokrzywdzonego (pobierz) Karta Praw Dziecka – Ofiary/Świadka Przestępstwa (pobierz) Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie (pobierz)

AKTY PRAWNE

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) (pobierz) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta  (pobierz) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.X.2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała …