Przeskocz do treści

DRUKI DO POBRANIA

ikona Adobe - PDF

Pliki  zostały zapisane w ogólnodostępnym formacie PDF, jeżeli nie możesz otworzyć ściągniętego pliku pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików PDF z tego adresu – http://get.adobe.com/reader/
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. nr 73 1240 1239 1111 0010 5118 5836 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: opłaty za kartę parkingową dla ... (tu podać pełne nazwisko osoby uprawnionej).

Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu "Aktywny samorząd"

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Załączniki wymagane do poszczególnych wniosków:Listy załączników Moduł I

Poniżej wzory załączników koniecznych do złożenia wniosku:
Moduł I
Obszar A, Zadanie 1 i 4
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
informacja RODO, oświadczenia A1, A4
zaświadczenie lekarskie zadanie A1 ruch
zaświadczenie lekarskie zadanie A4 słuch
Obszar A, Zadanie 2 i 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
informacja RODO, oświadczenia A 2,3
zaświadczenie do wniosku A2 ruch
zaświadczenie do wniosku A3 słuch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
informacja RODO, oświadczenia B
zaświadczenie do wniosku B1 ruch
zaświadczenie do wniosku B1, B3 wzrok
zaświadczenie do wniosku B4 słuch
Obszar B, Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
informacja RODO, oświadczenia B
zaświadczenie do wniosku B2 ruch
zaświadczenie do wniosku B2 słuch
zaświadczenie do wniosku B2 wzrok
Obszar B, Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
informacja RODO, oświadczenia B
zaświadczenie do wniosku B5 ruch
zaświadczenie do wniosku B5 słuch
zaświadczenie do wniosku B5 wzrok
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obszar C, Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
informacja RODO, oświadczenia C 1
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 1
Obszar C, Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek AS C2
informacja RODO, oświadczenia C 2
Obszar C, Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
informacja RODO, oświadczenia C 3
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 3
Oferta specyfikacji i kosztorysu protezy C3
Obszar C, Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
informacja RODO, oświadczenia C4
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 4
Oferta specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4
Obszar C, Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
informacja RODO, oświadczenia C 5
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
informacja RODO, oświadczenia D

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
zaświadczenie z uczelni
Informacja RODO i oświadczenia
zaświadczenie od pracodawcy

Program wyrównywania różnic między regionami III

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Świadczeń

Zapisz

Skip to content