Przeskocz do treści

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym

Kierownik Zespołu:

 • Beata  Ostrowska (pokój nr 6 tel. 58 672-40-63 wew. 26)

Pracownicy Zespołu (pokój nr 1 tel. 58 672-40-63 wew. 15):

 • Mirosława Leszczyńska (dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych)
 • Lucyna Błaszkowska (dofinansowanie ze środków PFRON do barier architektonicznych i technicznych)
 • Ewa Rojewska (dofinansowanie ze środków PFRON do środków ortopedycznych i przedmiotów pomocniczych)

Pracownicy Zespołu (pokój nr 6  tel. 58 672-40-63 wew. 26):

 • Ewa Tederko (realizacja pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd")
 • Beata Gosz (Domy Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy) 
Do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:
 1. W zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
 • współpraca  z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów  zatrudnionych w Centrum,
 • obsługa  administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • finansowanie i nadzór warsztatów terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
  i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych,
 • obsługa programów celowych PFRON.

3. W  zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej  działalności:

 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
 • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień  zawartych z Zarządem Powiatu,
 • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

Infolinia PFRON 801 233 554 - numer jest bezpłatny
Oddział PFRON w Gdańsku - (58) 350 05 00