UWAGA STUDENCI

Uwaga studenci

Został ogłoszony termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” moduł II:

Pierwszy termin naboru wniosków: od 1 marca do 30 marca 2017 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Drugi termin naboru wniosków: od 01 września do 10 października 2017 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Podane wyżej terminy są ostateczne na złożenie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie.