Przeskocz do treści

ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŚDS

Zasady ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS

Osoba Bud Norris Womens Jerseys green bay packers Jerseys today przyjęta do ŚDS zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności miesięcznej za usługi świadczone w ŚDS
w wysokości 5% green bay packers Jerseys today kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

Nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za green bay packers Jerseys women pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba
w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 300% David Wright Jerseys odpowiedniego green bay packers Jerseys women kryterium dochodowego osoby samotnie green bay green bay packers Jerseys authentic packers Jerseys Bob Uecker Womens Jerseys authentic gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Wejherowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.