Przeskocz do treści

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców z terenu powiatu wejherowskiego do wzięcia udziału w organizowanych john ross cincinnati bengals Jerseys spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Jordan Bell Youth Jerseys rodzinne domy dziecka.

Spotkania grupy wsparcia john ross cincinnati bengals Jerseys odbywać się będą raz w cincinnati bengals Jersey Jordan Bell Youth Jerseys schedule miesiącu. 

Pierwsze, organizacyjne spotkanie wyznaczono na cincinnati bengals Jersey schedule 18 czerwca 2013r. o godzinie 16.00. Podczas tego spotkania zostaną omówione zasady współpracy, oczekiwania członków grupy oraz zostaną ustalone kolejne terminy spotkań.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie Denis Potvin Jerseys w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi clay matthews cleveland browns Jersey podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo Denis Potvin Jerseys co clay matthews cleveland browns Jersey my ? nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Wszystkie osoby zainteresowane Harrison Barnes Womens Jerseys udziałem w spotkaniach GRUPY WSPARCIA proszone są

o kontakt z p. Katarzyną Michalską ? Kierownikiem Harrison Barnes Womens Jerseys Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!