«

»

Mar 11

Harmonogram realizacji Modułu II programu „Aktywny samorząd”

30.03.2014 – termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014 – termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014 – termin przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015 – termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014)