Przeskocz do treści

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH IK

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, że:

1.Administratorem danych osobowych  gromadzonych w obszarze interwencji kryzysowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2. Dane osobowe zbierane są w celu zdiagnozowania sytuacji osobistej osoby będącej w kryzysie, udzielaniu jej potrzebnego wsparcia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne, Prokuratura, ośrodki wsparcia, ośrodki zdrowia, ośrodki rozwiązywania problemów i profilaktyki alkoholowej, Samorząd Powiatowy w Wejherowie

3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie.

4. Dane osobowe gromadzone są na podstawie: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1390), ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 roku, poz. 1769)

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa