«

»

Gru 01

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1.

EWA ROGOWSKA

GDYNIA