Przeskocz do treści

Informacja o konkursie ofert

Zarząd baltimore Wayne Gretzky Womens Jerseys ravens Jerseys 2017 Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty baltimore ravens Jerseys 2017 kids baltimore ravens Jersey konkurs ofert na realizację w okresie od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia całodobowej Lawson Crouse Youth Jerseys opieki i wychowania w placówce Wayne Gretzky Womens Jerseys opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kids baltimore ravens Jersey dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z terenu powiatu wejherowskiego, oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania. Oferty na realizację wyżej wymienione zadanie Lawson Crouse Youth Jerseys należy składać w nieprzekraczalnym terminie youth baltimore ravens Jerseys do dnia 27 czerwca 2011 r. youth baltimore ravens Jerseys do godziny 15:00 (z adnotacją ?konkurs 01 lipiec 2011 ? 31 grudzień 2014?), w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Treść ogłoszenia Nick Foligno Youth Jerseys umieszczona jest Nick Foligno Youth Jerseys na stronie http://www.bip.powiat.wejherowo.pl