«

»

Sie 11

Informacja o nowym projekcie na 2011 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie rozpoczyna nabór do projektu „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt rusza w styczniu 2011 r. w związku z czym prosimy niepełnosprawne osoby zainteresowane o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, którą można pobrać na naszej stronie oraz dostarczenie jej do siedziby PCPR Wejherowo pok. nr 23, II piętro lub wysłanie drogą e-mail: bpu@pcprwejherowo.pl.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowane bądź znaczne;

– wiek  od 20 do 50 lat;

– osoby pozostające bez zatrudnienia;

– nie dotyczy osób, które brały udział w projekcie w roku 2009 i 2010.

Ankieta rekrutacyjna dot. projektu na 2011 rok.