«

»

Sty 26

Informacja o wstępnych wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy Referent ds. opieki zastępczej, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Katarzyna Surynowicz
Gdynia