«

»

Cze 15

Informacja o wstępnych wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy Główny księgowy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Żaneta Pipiórka
Linia