«

»

Mar 13

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie kursów i szkoleń.

Dnia 08 marca 2013 roku dokonano komisyjnego otwarcia ofert na kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpłynęło 5 ofert spośród których wybrano następujących wykonawców, spełniających w największym stopniu oczekiwania zamawiającego. Należą do nich Ośrodek Kursów O.K. z Wejherowa oraz Rondo Bis z Rumi.