Przeskocz do treści

Informacja o wyniku konkursu dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki dla dzieci

Z powodu nie spełnienia wymogów formalnych Zarząd Powiatu Wejherowskiego dnia 26 maja 2011 r. uchwałą Nr IV/63/2011 - odrzucił ofertę, złożoną w wyniku otwartego konkursu Huston Street Jerseys ogłoszonego Huston Street Jerseys przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez STOWARZYSZENIE ?AZYMUT? z siedzibą w Straszynie, ul. Spokojna 8, authentic baltimore John Kuhn Womens Jerseys ravens Jersey dotyczącego zapewnienia authentic baltimore ravens Jersey całodobowej opieki i wychowania baltimore ravens baltimore ravens Jersey youth Jersey youth w placówce opiekuńczo wychowawczej typu John Kuhn Womens Jerseys rodzinnego dla 8 dzieci cheap authentic baltimore ravens Jerseys pozbawionych opieki rodziców biologicznych z terenu Bismack Biyombo Jerseys powiatu wejherowskiego, oraz udzielenia dotacji na cheap authentic baltimore ravens Jerseys dofinansowanie tego zadania Bismack Biyombo Jerseys w okresie od 01 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.