«

»

Maj 27

Informacja o wyniku konkursu dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki dla dzieci

Z powodu nie spełnienia wymogów formalnych Zarząd Powiatu Wejherowskiego dnia 26 maja 2011 r. uchwałą Nr IV/63/2011 – odrzucił ofertę, złożoną w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez STOWARZYSZENIE „AZYMUT” z siedzibą w Straszynie, ul. Spokojna 8, dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z terenu powiatu wejherowskiego, oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania w okresie od 01 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.