«

»

Lut 10

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko została  wybrana
Pani   KATARZYNA SURYNOWICZ, zamieszkała  GDYNIA

Uzasadnienie: Po analizie przedłożonych dokumentów, weryfikacji odpowiedzi na test i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Katarzynie Surynowicz na stanowisko Referenta ds. Opieki zastępczej w Dziale Opieki Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Ww. wykazała się dobrą  znajomością  zagadnień  z  zakresu ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej i przepisów  wykonawczych, a także wiedzą ogólną na temat roli administracji publicznej. Pani Surynowicz spełnia wymogi konieczne określone ogłoszeniu o naborze na stanowisko oraz posiada odpowiednie wykształcenie.