Przeskocz do treści

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku Baltimore Ravens Jerseys zakończenia procedury konkursowej na Tobias Rieder Jerseys ww. stanowisko została  wybrana
Pani   KATARZYNA Cheap Baltimore Ravens Jerseys SURYNOWICZ, zamieszkała  GDYNIA

Uzasadnienie: Po analizie przedłożonych Baltimore Ravens Jerseys dokumentów, weryfikacji odpowiedzi Damarious Randall Jerseys na test i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Katarzynie Surynowicz na stanowisko Referenta ds. Opieki zastępczej w Tobias Rieder Jerseys Dziale Opieki Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Ww. wykazała Cheap Baltimore Ravens Jerseys się dobrą  znajomością  zagadnień  z  zakresu ustawy kodeksu wholesale baltimore ravens Jerseys stitched postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy Michael Pierce Jerseys społecznej i przepisów  Damarious Randall Jerseys wykonawczych, a także wiedzą ogólną na temat roli administracji publicznej. Pani Surynowicz spełnia wymogi konieczne określone ogłoszeniu o naborze wholesale baltimore ravens Jerseys stitched na stanowisko oraz posiada Michael Pierce Jerseys odpowiednie wykształcenie.