Przeskocz do treści

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana Pani KATARZYNA SURYNOWICZ, zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie: Po analizie przedłożonych dokumentów, weryfikacji odpowiedzi na test i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Katarzynie Surynowicz na stanowisko Referenta ds. Opieki zastępczej w Dziale Opieki Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Ww. wykazała się dobrą  znajomością zagadnień  z zakresu ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych, a także wiedzą ogólną na temat roli administracji publicznej.

Pani Surynowicz spełnia wymogi konieczne określone ogłoszeniu o naborze na stanowisko oraz posiada odpowiednie wykształcenie.

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa