«

»

Cze 20

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko: Główny księgowy  została wybrana:

Pani Żaneta Pipiórka, zam. Linia

Uzasadnienie:  Kandydatka spełniała wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje i staż pracy niezbędny do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego.