«

»

Gru 07

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż dnia 19 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim”.
W/w projekt realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII:

Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 :Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Podziałanie 7.1.2 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 279A, Wejherowo
Tel: 058 672 40 63 wew. 23