«

»

Lis 24

Konferencja „Razem przeciw przemocy w rodzinie”

Dnia 22 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyła się Konferencja „Razem przeciw przemocy w rodzinie”, którą prowadzili: Pani Iwona Romanowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  Pan Jarosław Polanowski – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ekspert PARPA oraz mł.asp. Joanna Kulling – Konkel – Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Podczas konferencji przedstawiono tematy dotyczące nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedurę funkcjonowania zespołów interdycyplinarnych, problematykę przemocy w powiecie wejherowskim, procedurę „niebieskiej karty”, a także omówiono rolę różnych służb zajmujących się interwencją w rodzinach z problemem przemocy.W spotkaniu wzięło udział 65 uczestników, w tym Sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie- Pan Jakub Cyrankowski, Komendant Powiatowej Policji w Wejherowie – Pan Krzysztof Lawer, Kierownik Kuratorów Sądu Rejonowego w Wejherowie – Pani Krystyna Pyrz, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Ewa Aldona Wensierska, Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – Pan Roman Górecki, a także przedstawiciele ośrodków zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni, policja i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego.

Konferencję uświetnił wystep wokalny Pani Małgorzaty Murasiewicz.