Przeskocz do treści

Konferencja grupy rodzinnej

10 czerwca 2010 arizona cardinals Jersey 28 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Paul Coffey Paul Coffey Youth Jerseys Youth Jerseys Rodzinie odbyło się szkolenie nt. arizona cardinals Jersey uk ? Konferencji Grupy Rodzinnej?. Szkolenie, które przeprowadził Prezes Fundacji Nadzieja dla Rodzin Pan Jarosław Authentic Archie Manning Jerseys Przeperski miało na celu zapoznanie z nowatorską metodą pracy z rodziną biologiczną.

?Konferencja grupy rodzinnej? jest spotkaniem, w arizona cardinals Jersey Authentic Archie Manning Jerseys 28 którym uczestniczy jak największa liczba członków rodziny. Rodzina spotyka się, by we własnym gronie arizona cardinals Jersey uk podjąć próbę rozwiązania problemu. Głównym celem konferencji nfl arizona cardinals Jerseys jest stworzenie planu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu. Organizacja spotkania jest wspierana przez osobę koordynatora, która nie jest powiązana z rodziną zawodowo i prywatnie. Osoba ta pozostaje w kontakcie z rodziną w celu ustalenia kto zostanie zaproszony na spotkanie, gdzie i kiedy się ono odbędzie oraz e celu udzielenia odpowiedzi na pojawiające się wśród członków rodziny pytania. Konferencja grupy rodzinnej jest szansą, by rodzina podstawowa wpierana przez bliskich mogła spróbować stworzyć plan, który pozwoli na rozwiązanie trudności.

W szkoleniu uczestniczyli Starosta Wejherowski Józef Reszke, Wicestarosta Grzegorz Gaszta, Sędziowie Sądu Rodzinnego z  Przewodniczącym Wydziału Rodzinnego Wojciechem Bądź na czele, Dyrektorzy i Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu wejherowskiego, radni Rady Powiatu Wejherowskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ?Nasze Gniazdo?, pracownicy socjalni i pracownicy PCPR, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne. Pan Marek Chełmiński, który wraz z żoną prowadzi pogotowie rodzinne podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami ze współpracy Devonta Freeman Womens Jerseys z rodzinami biologicznymi. Niezwykłe wrażenie na uczestnikach zrobiło wystąpienie młodego małżeństwa, którym Sąd Rodzinny ograniczył prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dzieci Devonta Freeman Womens Jerseys w rodzinie zastępczej, a którzy w sposób bardzo przejmujący opowiedzieli uczestnikom nfl arizona cardinals Jerseys spotkania o swojej drodze do odzyskania dzieci.

Relacja z konferencji rodzinnej w TTM

http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2010-06-11,06

[nggallery id=13]