«

»

Gru 20

Konferencja kończąca projekt „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim”.

11 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uroczyście zakończyło projekt „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji  uczestniczyli niepełnosprawni Beneficjenci objęci Programem Aktywności Lokalnej oraz biorący udział w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia wychowankowie.

Wszyscy Beneficjenci otrzymali certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz materiały promocyjne.

Konferencję uświetnił koncert grupy „Północ”, oraz występ zespołu tanecznego „Wejher” działającego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.  Członkowie obu zespołów występujących w trakcie konferencji to osoby biorące udział w naszym projekcie.