«

»

Lip 27

KONKURS DLA DZIECI Z RODZIN ZASTEPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z TERENU POWIATU WEJHEROWSKIEGO PN „WAKACJE MOICH MARZEŃ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu wejherowskiego pn.”Moje wakacje”.

Przewiduje się następujące kategorie wiekowe i formy prac konkursowych:

  • KATEGORIA PLASTYCZNA pod nazwą „Pocztówka z wakacji” dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice w formacie minimum A4 na temat ulubionych miejsc odwiedzonych w wakacje. Praca może być ciekawie opisana na odwrocie.
  • KATEGORIA FOTOGRAFICZNA pod nazwą „Wakacje w obiektywie”
    dla dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, zdjęcie wykonane w formacie minimum 13×18. Praca może być ciekawie opisana na załączonej kartce.
  • KATEGORIA LITERACKA pod nazwą „Opowieści z wakacji” dla dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia – opowiadanie na temat wakacji napisane w programie komputerowym.

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą (w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2012r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 84 – 200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A

Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone uczestnikom.  Po upływie terminu składania prac zostanie sporządzony protokół określający liczbę złożonych prac. Regulamin konkursu dostępny tutaj.