«

»

Lis 18

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wpsierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielania dofinansowania.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Treść uchwały wraz z ogłoszeniem do pobrania tutaj.