«

»

Cze 22

Konkurs plastyczny „Moje wakacje”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu wejherowskiego pn.”Moje wakacje” .

Przewiduje się następujące kategorie wiekowe i formy prac konkursowych:

  • KATEGORIA PLASTYCZNA pod nazwą „Wakacje moich marzeń” dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice w formacie minimum A4 na temat „Wakacje moich marzeń…”. Praca może być ciekawie opisana na odwrocie.
  • KATEGORIA FOTOGRAFICZNA pod nazwą „Wspomnienie z wakacji”
    dla dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, zdjęcie wykonane w formacie minimum 13×18. Praca może być ciekawie opisana na załączonej kartce.                                                                                                                                                        Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą (w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2011r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 84 – 200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A

Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone uczestnikom. Po upływie terminu składania prac zostanie sporządzony protokół określający liczbę złożonych prac.

Regulamin dostępny tutaj.