«

»

Paź 09

Konsultacje społeczne projektu dokumentu programowego pn.: „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020″

Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt dokumentu programowego pn.: „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych  na lata 2014 – 2020”. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone od dnia 14  października  do 28 października br. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką problemów społecznych do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag  na adres: pcpr_wejherowo@wp.pl. Treść Strategii tutaj.