«

»

Gru 10

Modernizacja SIWZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że wprowadził modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę na terenie PCPR w Wejherowie placu postojowego, chodników oraz zjazdu od ulicy Sobieskiego  279 A.