Przeskocz do treści

Modernizacja SIWZ

Powiatowe Daniel Sprong Jerseys Centrum Daniel Sprong Jerseys Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że wprowadził modyfikację treści warren moon cfl Jersey specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 prawa Kevin Klein Womens Jerseys zamówień publicznych warren moon cfl Jersey dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia cfl Jerseys and apparel publicznego Kevin Klein Womens Jerseys Kurt Warner Jerseys na Kurt Warner Jerseys budowę na terenie PCPR cfl Jerseys and apparel w Wejherowie placu postojowego, chodników oraz zjazdu cfl Jerseys uk od ulicy Sobieskiego  279 A.