Przeskocz do treści

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście
w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko:  KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”  w terminie do 12.07.2019 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.Przewidywany termin zatrudnienia 20.07.2019r. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content