«

»

Lis 27

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent w Zespole Pieczy Zastępczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 279 A w kancelarii pokój nr 2  lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 279 A. Wymagania kandydata oraz zakres obowiązków zawarty jest w treści ogłoszenia. Do pobrania w zakładce „Druki do pobrania” oraz na stronie www.bip.pcprwejherowo.pl.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko została  wybrana Pani  AGNIESZKA FOKCIŃSKA, zamieszkała  WEJHEROWO.