«

»

Kwi 08

NORDIC WALKING

Od 12 kwietnia zapraszamy na zajęcia psychoruchowe- nordic walking.

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu:

poniedziałek 14.45 -15.45  i czwartek 14.30-15.30

Zajęcia przeznaczone są dla Beneficjentów projektu „Wsparcie aktywnej integracji

w powiecie wejherowskim” i ich rodzin.

Zapisy dla chętnych na zajęcia w pokoju nr 13 u Pani Marty Lange PCPR Wejherowo.