Przeskocz do treści

Nowy Projekt 2010

 

Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim

                  W styczniu 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po raz drugi rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest Yogi Ferrell Youth Jerseys aktywizacja edukacyjna, zawodowa, cfl Jerseys for sale społeczna i zdrowotna Yogi Ferrell Youth Jerseys oraz zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo cfl Jerseys for sale ? wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu realizowane są dwa programy skierowane do w/w grup docelowych: Indywidualny program Usamodzielnienia dla wychowanków oraz program Aktywności cfl Jerseys china Lokalnej cfl Jerseys cheap cfl Jerseys china dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniają one zajęcia edukacyjne mające Wesley Johnson Jerseys na celu podniesienie umiejętności beneficjentów (język Wesley Johnson Jerseys angielski, informatyka, kurs gospodarowania budżetem domowym, kurs prowadzenia i zarządzania własną firmą, kurs I pomocy przedmedycznej). Osoby biorące udział w projekcie mogą również skorzystać z porad prawnika oraz konsultacji z doradcą ds. zatrudnienia. Ponadto wychowankowie Tramaine Brock Jerseys będą mogli dodatkowo otrzymać dofinansowanie kosztów nauki oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (mieszkanie chronione). Zaś cfl Jerseys cheap osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz wezmą udział w turnusach rehabilitacyjnych i zajęciach usprawniających (masaże, ćwiczenia fizyczne).

Ważnym elementem Tramaine Brock Jerseys mającym na celu integrację oraz nabycie umiejętności organizowania wolnego czasu są trzydniowe wyjazdy integracyjne, które odbędą się w miesiącu czerwcu i wrześniu oraz dwa pikniki. Wszystkim uczestnikom proponujemy również skorzystać z zajęć psychoruchowych zorganizowanych na kręgielni, siłowni i basenie oraz polecamy aktywne spacery z kijkami nordic walking.