«

»

Mar 19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy Sobieskiego  279 A” .

Dokumentacja do pobrania: